Reglement & Algemene voorwaarden camper-freaks.nl

Reglement & Algemene voorwaarden camper-freaks.nl

Wij heten u van harte welkom op de pagina van camper-freaks.nl  en vragen u om het reglement na te leven. Tevens zijn onze Algemene Voorwaarden op u van toepassing.

1. Algemeen
Fam. van Wijk, hierna te noemen “de beheerder”, is de eigenaar van camper-freaks.nl De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en of zijn familie.
Dit reglement is van toepassing op alle camperaars & gasten, hierna te noemen “de gebruikers”,  Met het gebruik wordt het navolgende camper-freaks.nl reglement ten aanzien van alle onderstaande punten erkend.
Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen. In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen. Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
De beheerder is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan goederen of wat dan ook welke aan gebruikers en bezoekers toebehoren
Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering worden bestraft, verder behoudt de beheerder zich juridische stappen voor. Een restitutie van het tarief vindt niet plaats.
2. Aankomst en vertrek
Om het terrein van camper-freaks.nl of een bijbehorende accommodatie van camper-freaks.nl te betreden dient men toestemming te hebben van de beheerder.

U kunt bellen met het telefoonnummer (0645094204) van camper-freaks.nl
Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden nagelaten. Radio’s en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.

Bezoekers dienen zich te melden bij camper-freaks.nl
Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in een camper op het camper-freaks.nl terrein

Op camper-freaks.nl terrein gelden de regels van de wegenverkeerswet,
Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats,
Voertuigen die zonder toestemming van de beheerder geparkeerd zijn kan/kunnen door de beheerder voor rekening en risico van de houder weggesleept worden.

De gebruikers dienen het eigen afval weer mee te nemen en de plek schoon en netjes te houden en te verlaten.

Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden.
Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.

De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat de door hem geplaatste camper, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de beheerder in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan een camper (kunnen) worden gesteld.
De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet loslopen,

Webmaster camper-freaks.nl