Reglement & Algemene voorwaarden camper-freaks.nl

Reglement & Algemene voorwaarden camper-freaks.nl

Wij heten u van harte welkom op de pagina van camper-freaks.nl  en vragen u om het reglement na te leven. Tevens zijn onze Algemene Voorwaarden op u van toepassing.

1. Algemeen
Fam. van Wijk, hierna te noemen “de beheerder”, is de eigenaar van camper-freaks.nl De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en of zijn familie.
Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers & lezers, Met het gebruik wordt het navolgende camper-freaks.nl reglement ten aanzien van alle onderstaande punten erkend.

Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering worden bestraft, verder behoudt de beheerder zich juridische stappen voor.
Om het terrein van camper-freaks.nl of een bijbehorende accommodatie van camper-freaks.nl te betreden dient men toestemming te hebben van de Fam. van Wijk.

U kunt bellen met het telefoonnummer (0645094204) van camper-freaks.nl
Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden nagelaten.

De gebruikers dienen het eigen afval weer mee te nemen en de plek schoon en netjes te houden en te verlaten.

Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden.
Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.

De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat de door hem geplaatste camper, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de beheerder in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan een camper (kunnen) worden gesteld.
De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet loslopen,

Webmaster camper-freaks.nl & h2vwijk